Cadena COPE «Reportaje Marketing Sensorial»

12/04/2013

Entrevista a Albert Majós en la cadena COPE.